Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

Ledningskraft

Förbättringar för de mest sjuka äldre ställer stora krav på kunskap om och erfarenhet av att leda förändring i komplexa system. Dialog och kraftsamling behövs för att den handlingsplan, som alla län tagit fram, ska kunna omsättas i praktisk handling och leda till en varaktig förändring.

Långsiktigt förbättringsarbete

Med den positiva utveckling som skett när det gäller att utveckla ett strukturerat förbättringsarbete är tiden mogen att ta nästa steg i förändringsarbetet. Nu finns tillfälle att göra skillnad. För att nå resultat behövs effektivare sätt att skapa värde för sjuka äldre.

Som ytterligare kompletterande stöd för chefer erbjuds nu Ledningskraft med syfte att skapa nationella mötesplatser och stärka chefers kompetens i förbättringsarbete med fokus på att gå från ord till handling och omsätta den länsgemensamma handlingsplanen för 2012 till praktisk vardag. Ledningskraft blir ett naturligt nästa steg i det påbörjade arbetet att införa ett nytt arbetssätt i vård och omsorg om äldre som är mer strukturerat, förebyggande, evidensbaserat och använder sig av resultat från kvalitetsregister och öppna jämförelser i såväl styrning och ledning som i det dagliga förbättringsarbetet i verksamheterna.

Text och bild ovan är hämtat från SKLs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyrklövern - En meny av möjligheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på bilden eller rubriken ovan för att komma till Webbplatsen för den nationella satsningen "Så mycket bättre för äldre" med dokument och länkar till strategier, koncept, tjänster och stöd till utvecklingsarbetet som ska förbättra arbetsprocesser och resultat.

Nedan Drivkraftsdiagram för Örebro län